Preview Mode Links will not work in preview mode

I trädgården med Karin och Elsa

Dec 25, 2018

I det här avsnittet inleds vår trädgårdshistoriska serie, en resa som delvis är inspirerad av Anna-Maria Blennows bok Europas Trädgårdar: från antiken till nutiden. Vi börjar med att resa ett par tusen år tillbaka i tiden. Med fokus på europeisk trädgårdskultur och med en snegling mot flodkulturerna...


Dec 14, 2018

Det närmar sig slutet på året och vi fokuserar på trädgårdsrummets gröna väggar, nämligen häckarna. Såväl höga som låga och friväxande som formklippta avhandlas. Vad kan man använda för växter till en häck och varför ska man ens ha en? Vi pratar lite extra om två städsegröna växter som ofta...


Oct 18, 2018

I det här avsnittet pratar vi om något vi båda tycker särskilt mycket om, nämligen lökar och knölar. Med extra fokus på vår- och sommarflor diskuterar vi våra strategier, vad som finns i våra trädgårdar och hur vi tänker rent designmässigt. Avsnittets fokusväxter är av det lite mer otyglade slaget, vi...


Aug 23, 2018

I det sjunde avsnittet tar vi oss en närmare titt på en av trädgårdsvärldens mest uppskattade modernister, Ulla Molin (1909-1997). Vi besöker Ulla Molins tredje och sista privata trädgård i Höganäs. Här träffar vi nuvarande ägare Christina Ekman Ljungström och för ett samtal kring trädgårdens design,...


Jul 25, 2018

I det sjätte avsnittet pratar vi träd. Vilka träd har vi i våra trädgårdar och vilka träd önskar vi att vi hade? Vi pratar lite extra om begreppet vårdträd, vem bor i ett sådant? Avsnittet belyser särskilt lite större träd som bl.a. valnöt (Juglans), vingnöt (Pterocarya) och bok (Fagus sylvatica).