Preview Mode Links will not work in preview mode

I trädgården med Karin och Elsa

May 14, 2018

I fjärde avsnittet pratar vi fint och fult i trädgården. Vi blickar bakåt mot 1800-talets trender som den tyska stilens tapetgrupper och vi diskuterar samtida trädgårdsideal som kretsloppstänk och insektshotell. Vi pratar också om tre favoriter bland de så kallade kommunalväxterna: Symphoricarpos,...