Preview Mode Links will not work in preview mode

I trädgården med Karin och Elsa

Jul 25, 2018

I det sjätte avsnittet pratar vi träd. Vilka träd har vi i våra trädgårdar och vilka träd önskar vi att vi hade? Vi pratar lite extra om begreppet vårdträd, vem bor i ett sådant? Avsnittet belyser särskilt lite större träd som bl.a. valnöt (Juglans), vingnöt (Pterocarya) och bok (Fagus sylvatica).