Preview Mode Links will not work in preview mode

I trädgården med Karin och Elsa

Oct 18, 2018

I det här avsnittet pratar vi om något vi båda tycker särskilt mycket om, nämligen lökar och knölar. Med extra fokus på vår- och sommarflor diskuterar vi våra strategier, vad som finns i våra trädgårdar och hur vi tänker rent designmässigt. Avsnittets fokusväxter är av det lite mer otyglade slaget, vi...