Preview Mode Links will not work in preview mode

I trädgården med Karin och Elsa

Dec 25, 2018

I det här avsnittet inleds vår trädgårdshistoriska serie, en resa som delvis är inspirerad av Anna-Maria Blennows bok Europas Trädgårdar: från antiken till nutiden. Vi börjar med att resa ett par tusen år tillbaka i tiden. Med fokus på europeisk trädgårdskultur och med en snegling mot flodkulturerna...


Dec 14, 2018

Det närmar sig slutet på året och vi fokuserar på trädgårdsrummets gröna väggar, nämligen häckarna. Såväl höga som låga och friväxande som formklippta avhandlas. Vad kan man använda för växter till en häck och varför ska man ens ha en? Vi pratar lite extra om två städsegröna växter som ofta...