Preview Mode Links will not work in preview mode

I trädgården med Karin och Elsa

Mar 2, 2019


I det tolfte avsnittet pratar vi om renässansens trädgårdar. Vi tar avstamp i 1400-talets Italien och gör nedslag i trädgårdar och tendenser under de följande 200 åren. Växter som berörs extra är Äkta Cypress, Cupressus sempervirens och Moses Brinnande Buske, Dictamnus albus.