Preview Mode Links will not work in preview mode

I trädgården med Karin och Elsa

May 24, 2019

 
Det femtonde avsnittet handlar om trädgårdar formade i 1700-talets Engelska Landskapsstil. Vi pratar om en av stilens mest namnkunniga arkitekter, Lancelot "Capability" Brown, och om hans förmåga att drastiskt modellera om det engelska landskapet. I avsnittet diskuterar vi den särskilt...