Preview Mode Links will not work in preview mode

I trädgården med Karin och Elsa

Jun 27, 2019

Vi knyter dåtid till samtid när vi avslutar vår historieresa i Arts & Crafts-rörelsens trädgårdar. Vi befinner oss någonstans mellan 1800-talets sista årtionden och 1900-talets första och tar åter avstamp i England. Lite extra pratar vi om en av historiens mest kända trädgårdspersonligheter Gertrude Jekyll...