Preview Mode Links will not work in preview mode

I trädgården med Karin och Elsa

Aug 1, 2019

I 18e avsnittet och sommarens andra semesteravsnitt fokuserar vi på våra egna trädgårdar. Varför är sommarträdgården en stor ironi? Vad har gått bra och vad har gått mindre bra i 2019? Vi pratar också om de landskap som har inspirerat oss i sommar och om vilka erfarenheter vi bär med oss in i framtida...