Preview Mode Links will not work in preview mode

I trädgården med Karin och Elsa

Oct 24, 2019

I det 22a avsnittet besöker vi koloniträdgården, dels via historien och dels fysiskt. Vi åker till Mossängens sommarstad i Malmö och träffar trädgårdsingenjören Marika Nurmela i hennes Kolonistuga. Med henne pratar vi om vad som utmärker hennes trädgårdsliv i kolonin, vilka tankar hon har kring växtval...


Oct 9, 2019

Det 21e avsnittet ägnar vi åt den rörelse som kallas Gröna vågen. Med oss har vi Kristoffer Ekberg, doktor i historia, som 2016 disputerade med sin avhandling, Mellan flykt och förändring: Utopiskt platsskapande i 1970-talets alternativa miljö. Frågor som vi söker reda i är bland andra: Vad var gröna vågen...