Preview Mode Links will not work in preview mode

I trädgården med Karin och Elsa

Feb 15, 2022

Avsnitt 45 tillägnas en favorit som just nu uppenbarar sig i våra trädgårdar, nämligen snödroppen. I avsnittet försöker vi, två aspirerande galantofiler, att greppa släktet Galanthus i såväl natur som kultur. Frågor som varför man inte ska plocka den första snödroppen och varför plantering...