Preview Mode Links will not work in preview mode

I trädgården med Karin och Elsa

Oct 28, 2022

I det här lite kortare bonusavsnittet från Berlin befinner vi oss i de södra delarna av staden. Vi vill lyfta ett par platser som förlorat sin betydelse som viktiga knutpunkter i infrastrukturen och idag förvandlats till välbesökta parker och grönområden. Vi besöker Tempelhofer Feld, en gammal flygplats,...


Oct 21, 2022

Under ett par dagar i mitten av oktober tar vi oss cyklande runt i Berlin. Vi vill titta på de några av de stora grönstrukturerna i staden och startar därför i de äldsta och största stadsparkerna, Tiergarten och Volkspark Friedrichshain. Vi diskuterar Peter Joseph Lennés arv, vegetationsstruktur och hur...