Preview Mode Links will not work in preview mode

I trädgården med Karin och Elsa

Apr 10, 2023

Podcasten fyller 5 år! Hurra! Det firar vi traditionsenligt med ett frågeavsnitt. Hör våra tankar om vad en kan göra med ett fuktigt läge, vilka köksväxter som är enkla att börja med, vilka trädgårdar vi drömmer om att besöka, favoritperenner och mycket annat.

Instagram: @itradgardenmedkarinochelsa...