Preview Mode Links will not work in preview mode

I trädgården med Karin och Elsa


Oct 9, 2019

Det 21e avsnittet ägnar vi åt den rörelse som kallas Gröna vågen. Med oss har vi Kristoffer Ekberg, doktor i historia, som 2016 disputerade med sin avhandling, Mellan flykt och förändring: Utopiskt platsskapande i 1970-talets alternativa miljö. Frågor som vi söker reda i är bland andra: Vad var gröna vågen och pågår det en ny grön våg i detta nu? Vad odlades inom den här rörelsen på 70-talet och varför? Vi pratar även om hur de lite mer konventionella trädgårdsidealen såg ut och om de inom dessa ideal passande växterna ölandstok, Dasiphora fruticosa, och japansk ädelcypress Chamaecyparis obtusa, med särskild betoning på sorten 'Nana Gracilis'.