Preview Mode Links will not work in preview mode

I trädgården med Karin och Elsa


Oct 24, 2019

I det 22a avsnittet besöker vi koloniträdgården, dels via historien och dels fysiskt. Vi åker till Mossängens sommarstad i Malmö och träffar trädgårdsingenjören Marika Nurmela i hennes Kolonistuga. Med henne pratar vi om vad som utmärker hennes trädgårdsliv i kolonin, vilka tankar hon har kring växtval och design och varför hon gräver bort så mycket buxbom egentligen. Delar av avsnittet spelar vi in på historisk mark, i bilen. Där pratar vi om två släkten som vi associerar till koloniområden, nämligen Solrosor (Helianthus) och Hagtorn (Crataegus).