Preview Mode Links will not work in preview mode

I trädgården med Karin och Elsa


Jun 12, 2020

Sommaren står för dörren och snart kommer våra parker och trädgårdar lysa av sommarflorets samlade färgprakt. I det här avsnittet fokuserar vi på en intensiv och relativt laddad kulör, den röda färgen. Hur används rött i växtkompositioner, vilken effekt kan det ha på ett rum och vilka arter är sådär riktigt intensivt röda egentligen? En av oss fullkomligt älskar rött och en annan av oss kanske har en något mer försiktig hållning till färgen. Det är kanske trots allt en av växtvärldens vattendelare, den intensivt röda växten. Avsnittets växter är perennerna studentnejlika, Lychnis chalcedonica, och  röd getväppling, Anthyllis vulneraria var. coccinea.