Preview Mode Links will not work in preview mode

I trädgården med Karin och Elsa


Dec 2, 2020

I det 36e avsnittet står Södra Sandby och Malmö i förbindelse över en adventsfika och ett samtal på distans. Vi firar in vintern genom att prata om trädgård i populärkulturen. Vi pratar om trädgårdens roll både som scenografi och som allegori eller ett sätt att berätta om vidare perspektiv. Karin har läst Jamaica Kincaid och har hittat en ny favoritförfattare och Elsa frågar sig varför så många musiker verkar ägna sig åt trädgårdsarbete och odling. Avsnittets två växter är de tjusiga lignoserna Ilex aquifolium (järnek) och Cornus alternifolia (kranskornell). Kvällarna är mörkare, vi är hemma mer och mer av given orsak men vi har i alla fall böcker, film och musik och där är trädgårdarna fortfarande gröna.