Preview Mode Links will not work in preview mode

I trädgården med Karin och Elsa


Jun 21, 2021

I avsnitt 42 pratar vi om begreppet månskensträdgård och lite extra om drottningen av just månskensträdgårdar, nämligen Vita Sackville-West och hennes vita trädgård i Sissinghurst, England. Karin talar sig varm om släktet Artemisia och Elsa fokuserar på månviol och nattviol. Vi kommer också in på ljusföroreningar och längtan efter en ensam glödlampa på kvällskvisten.

Följ oss gärna på instagram på kontot @itradgardenmedkarinochelsa