Preview Mode Links will not work in preview mode

I trädgården med Karin och Elsa


Apr 13, 2022

Avsnitt 46 tillägnas trädgårdar för barn. Vi vänder oss till forskningen och litteraturen i vanlig ordning och resonerar kring hur en trädgård eller grön miljö som passar för barn kan se ut. Vad är bra att tänka på och hur ska man egentligen förhålla sig till de giftiga växterna? Är en trädgård som är inbjudande för barn också intressant för vuxna? Karin pratar lite extra om hägg, Prunus padus och Elsa fokuserar på svarta vinbär, Ribes nigrum. På instagram: @itradgardenmedkarinochelsa @detsomvaxer @elsastradgardar