Preview Mode Links will not work in preview mode

I trädgården med Karin och Elsa


Aug 18, 2022

I avsnitt 48 är vi tillbaka med spaningar på vad vi ser i trädgårdsvärlden just nu och vad vi tror kommer synas mer framöver. Vi inleder med att uppdatera oss lite kring varandras trädgårdar (vad är det för ett sår i Karins trädgård och hur söta är egentligen Elsas silkeshöns?). Spaningarna rör sig bland annat i lågkonjunkturens verklighet och hur ser egentligen framtiden för den perfekta, klippta gräsmattan ut? 

På instagram: @itradgardenmedkarinochelsa @detsomvaxer @elsastradgardar