Preview Mode Links will not work in preview mode

I trädgården med Karin och Elsa


Sep 28, 2022

Hösten är här och vi riktar blicken både mot det som nu händer i trädgårdarna och mot det som vi aktivt ser till att det sker. Det blir en checklista på sådant som med fördel kan göras hösttid. Vi pratar bland annat om vilka lökar vi planterar i år och hur vi gör för att skapa mervärde (gratis) i våra trädgårdar. I avsnittet lyfter vi såväl lignoser som örtartade växter med särskilda höstkvaliteter. Några av de växter vi tar upp i avsnittet är jasmintry (Heptacodium miconoides), aster (Aster, Eurybia, Symphyotrichum), fältvädd (Scabiosa) och en rad växter som nu går i frö och innehåller värdefull mat för fåglarna under vinterhalvåret.

 

@iträdgårdenmedkarinochelsa @detsomvaxer @elsasträdgårdar