Preview Mode Links will not work in preview mode

I trädgården med Karin och Elsa


Jun 27, 2019

Vi knyter dåtid till samtid när vi avslutar vår historieresa i Arts & Crafts-rörelsens trädgårdar. Vi befinner oss någonstans mellan 1800-talets sista årtionden och 1900-talets första och tar åter avstamp i England. Lite extra pratar vi om en av historiens mest kända trädgårdspersonligheter Gertrude Jekyll och hennes sätt att skapa trädgårdskonst. Vi pratar även om Karin Larsson, hennes trädgård och hem, Lilla Hyttnäs i Sundborn. Avsnittets växt är Tropaeolum och såväl T. majus (Blomsterkrasse) och som T. peregrinum (Fjärilskrasse) berörs. Välkommen att lyssna!