Preview Mode Links will not work in preview mode

I trädgården med Karin och Elsa


Dec 25, 2018

I det här avsnittet inleds vår trädgårdshistoriska serie, en resa som delvis är inspirerad av Anna-Maria Blennows bok Europas Trädgårdar: från antiken till nutiden. Vi börjar med att resa ett par tusen år tillbaka i tiden. Med fokus på europeisk trädgårdskultur och med en snegling mot flodkulturerna i Mesopotamien och Egypten pratar vi trädgård i Antikens Grekland och i Romarriket.
Vad är en peristyl och vilka växter användes vid medelhavet under antiken? Lite extra pratar vi om det lilla trädet Cydonia oblonga - (äkta) Kvitten.