Preview Mode Links will not work in preview mode

I trädgården med Karin och Elsa


Apr 25, 2019

I det 14e avsnittet vänder vi åter till de historiska trädgårdarna och landar i den franska stilriktning som ofta benämns barocken. Med oss har vi Sandra Ehrsköld, som driver Ehr Trädgård i Malmö. Lite extra pratar vi om den både för årstiden och för 1600-talet aktuella lökväxten tulpan. Det verkar som om vi alla tre hyser särkilt ömmande känslor för just de arter som säljs under namnet botaniska tulpaner.