Preview Mode Links will not work in preview mode

I trädgården med Karin och Elsa


Apr 11, 2018

I andra avsnittet pratar vi om drömträdgården. Vilka former och vilka växter vill vi egentligen ha om vi får drömma fritt? Vi tar avstamp i 90-talets kulturkonsumtion och landar i våra egna trädgårdar. Vi pratar också om det nu så aktuella Scilla-släktet och om den vackra drömväxten Chileklockan, Lapageria Rosea.