Preview Mode Links will not work in preview mode

I trädgården med Karin och Elsa


Dec 14, 2018

Det närmar sig slutet på året och vi fokuserar på trädgårdsrummets gröna väggar, nämligen häckarna. Såväl höga som låga och friväxande som formklippta avhandlas. Vad kan man använda för växter till en häck och varför ska man ens ha en? Vi pratar lite extra om två städsegröna växter som ofta används som just häckmaterial, idegran (taxus) och buxbom (buxus).