Preview Mode Links will not work in preview mode

I trädgården med Karin och Elsa


Nov 23, 2019

I det 24e avsnittet är vi är framme vid den andra delen av Det stora jobbavsnittet. Här berättar vi våra egna arbetslivserfarenheter inom det vi kallar ”att arbeta inom trädgård” men som för en av oss initialt var tänkt att handla om att arbeta i den större skalan: landskap.

För att bredda bilden träffar vi två andra som har samma utbildning som vi själva har, Malin Hirdman som är trädgårdsingenjör och Sofia Larsson, som är landskapsarkitekt. Malin, är en av fyra bakom Skärpa studio i Lund, och med henne pratar vi om den väg hon vandrat mellan utbildning och jobb. Sist men inte minst ringer vi Sofia, yrkesverksam landskapsarkitekt. Vi pratar om hennes undersökning kring arkitektrollen och vilken plats värderingar och etik tillåts ta i olika projekt, något som resulterat i en intervjubok. För att läsa Sofias bok, kontakta oss via instagram så delar vi en länk.