Preview Mode Links will not work in preview mode

I trädgården med Karin och Elsa

Feb 2, 2019

Vi inleder året med att prata om medeltidens trädgårdar. Vad är en hortus conclusus och vilka växter och vilket formspråk kunde man hitta i en medeltida trädgård? Lite extra pratar vi om en medeltida lökväxt, Madonnalilja - Lilium candidum.