Preview Mode Links will not work in preview mode

I trädgården med Karin och Elsa

Jul 6, 2019

Semesterspecial. Det 17e avsnittet spelas in på andra sidan Öresundsbron i Köpenhamns botaniska trädgård och vi pratar lite extra om just botaniska trädgårdar. Som vanligt har vi svårt att låta bli de historiska aspekterna men funderar också kring varför vi tycker så mycket om botaniska trädgårdar och vad...