Preview Mode Links will not work in preview mode

I trädgården med Karin och Elsa


Nov 1, 2020

Det 35:e avsnittet handlar om kyrkogården och är inspelat under alla helgona-helgen. Vi pratar allmänt om kyrkogårdens historia och specifikt om Östra kyrkogården i Malmö och Skogskyrkogården i Stockholm och dess arkitekter (Sigurd Lewerentz och Gunnar Asplund). Avsnittets växter är sorgeträdet och ljungen och det kommer en framtidsspaning om "Av jord är du kommen, till jord skall du åter varda".