Preview Mode Links will not work in preview mode

I trädgården med Karin och Elsa


Aug 23, 2018

I det sjunde avsnittet tar vi oss en närmare titt på en av trädgårdsvärldens mest uppskattade modernister, Ulla Molin (1909-1997). Vi besöker Ulla Molins tredje och sista privata trädgård i Höganäs. Här träffar vi nuvarande ägare Christina Ekman Ljungström och för ett samtal kring trädgårdens design, dess växter och hur det är att leva i en byggnadsminnesförklarad trädgård.
Följ med in i en fågelträdgård med mattor vävda i gråblått och grönt, klättrande grönska och stramt formklippta buxbomsklot.
@elsastradgardar @detsomvaxer