Preview Mode Links will not work in preview mode

I trädgården med Karin och Elsa


Sep 7, 2019

I det 19e avsnittet sänder vi live på festivalen PLX Tjärö i Blekinge skärgård. Över älggräsdrink och slånbärsdryck diskuterar vi kulturpräglad natur i form av skärgårdens betesmarker. Vi pratar om olika sätt att skydda natur och om varför det finns ett absolut behov av bl.a. naturreservat i modern tid. Lite extra lyfter vi de platsspecifika växterna ek, Quercus robur och nattviol, Platanthera bifolia.

 

Avsnittet sändes live av Malmö Antenn, @mlmantenn på PLX Tjärö @plxplxplx i augusti 2019. Musiken är bortklippt.